"От всяка трънка заек не излиза."

Пословици и поговорки

captcha