"От трън, та на глог."

Пословици и поговорки

captcha