"От ситни парици стават жълтици."

Пословици и поговорки

captcha