"От работа тежко, без работа по-тежко."

Пословици и поговорки

captcha