"От много работа богат не се става - гърбав се става."

Пословици и поговорки

captcha