"От лош длъжник и кош плява е добре."

Пословици и поговорки

captcha