"От любовта на жената трябва да се боиш повече, отколкото от ненависта на мъжа. Това е отрова, притова по-опасна, защото е сладка." Сократ

Мъдри мисли

captcha