"От кон, та на магаре."

Пословици и поговорки

captcha