"От какво се състоим? От тяло и дух. Кое от тях е по-доброто? Разбира се, духът."

Августин Блажени

captcha