"От добро настроение, или добър нрав - колкото повече се изразходва, толкова повече остава." Ралф Уалдо Емерсън

Мъдри мисли

captcha