"Опекъл си работата."

Пословици и поговорки

captcha