"Онова, на което човек се съпротивлява, устоява." Карл Юнг

Мъдри мисли

captcha