"Око да види и ръка да пипне."

Пословици и поговорки

captcha