"Очите всичко виждат, ала себе си — не."

Пословици и поговорки

captcha