"Обръщай се и оглеждай изминатия път. Не се плаши. Винаги събирай плодовете на миналия си опит и така умножавай свето съкровище." Дугпа Ринпоче

Мъдри мисли

captcha