"О, приятели мои! На света няма приятели!"

Аристотел

captcha