"Нужен ни е един БОГ, един владетел и единен български народ."

Ванга

captcha