"Но какво е щастието, ако не просто хармония между човека и живота, който води." Албер Камю

Мъдри мисли

captcha