"Нищо така не разрушава човека, както продължителното телесно бездействие."

Аристотел

captcha