"Ниокой не би изпитвал удоволствие да се влачи, когато усеща подтик да полети." Хелън Келър

Мъдри мисли

captcha