Никой не твърди, че демокрацията е съвършена или премъдра. Всъщност се казва, че тя е най-лошата форма на управление, с изключение на всички останали форми, опитвани някога. — в реч през Камарата на общините през ноември 1947 г.

Уинстън Чърчил

captcha