"Никой не може да обича абсолютно неизвестно нещо."

Августин Блажени

captcha