"Никой не го интересува, ако си нещастен, така че може и да си щастлив." Синтия Нелмс

Мъдри мисли

captcha