Никога не е „просто игра“, когато печелиш.

Джордж Карлин

captcha