"Ние често пъти минаваме покрай щастието без да го видим, без да го погледнем...или ако сме го видели и погледнали - то не сме го познали." Александър Дюма - баща

Мъдри мисли

captcha