"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."

Христо Ботев

captcha