Някои хора виждат нещата, които са и питат „Защо?“. Други, мечтаят за нещата, които ги няма и питат „Защо не?. А трети трябва да ходят на работа и нямат време за такива глупости.

Джордж Карлин

captcha