„Нека гинат слабите и уродливите! Трябва дори да им се помага да гинат.“

Фридрих Ницше

captcha