„Не трябва да се прощава на онези, които не умеят да прощават.“

Фридрих Ницше

captcha