„Не се страхувай от действията си! Не ги изоставяй — Угризенията на съвестта са порок.“

Фридрих Ницше

captcha