"Не прекланяй глава, винаги я дръж изправена. Гледай света право в очите." Хелън Келър

Мъдри мисли

captcha