"Не позволявай на това, което смяташ за морално, да ти попречи да вършиш това, което е правилно."

Айзък Азимов

captcha