"Не е нужно да изпиеш цялото море, за да се убедиш че е солено." Е. Кротки

Мъдри мисли

captcha