"Не е ясно дали блаженството и завистта са числителя и знаменателя на уравнението, наречено щастие?" Евгени Замятин

Мъдри мисли

captcha