Най-общо казано, кратките думи са най-добри, а старите думи най-добри от всички.

Уинстън Чърчил

captcha