"Най-дълбоките чувства най-трудно се изразяват с думи." Карл Маркс

Мъдри мисли

captcha