"На всеки недостатък се пада по едно предимство." У. Клемент Стоун

Мъдри мисли

captcha