"На този свят няма нито щастие,нито нещастие,има само сравняване между едно състояние и друго.Нищо повече.Само който е изпитал безгранична злочестина,може да изпита безгранично щастие.Човек трябва да е пожелал да умре,за да разбере колко хубав е животът." Александър Дюма - баща

Мъдри мисли

captcha