"На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни."

Васил Левски

captcha