"Мързеливите вечер се разработват."

Пословици и поговорки

captcha