"Мързеливият два пъти работи, а скъперникът два пъти плаща."

Пословици и поговорки

captcha