"Мързеливата булка срещу празник се познава."

Пословици и поговорки

captcha