"Мърдат му ръцете като на млада невяста краката."

Пословици и поговорки

captcha