"Моралното чувство у човека на изкуството е непростима маниерност на стила."

Оскар Уайлд

captcha