"Момата не е стока за пазене."

Пословици и поговорки

captcha