"Мокър от дъжд се не бои."

Пословици и поговорки

captcha