"Може би понякога хората си мислят, че не съм с всичкия си ум."

Джони Деп

captcha