"Много занаяти, празни му ръце."

Пословици и поговорки

captcha