"Много за думане, нищо за ядене."

Пословици и поговорки

captcha