Мисля, че на хората трябва да им се разреши да правят каквото си искат. Досега никога не са се опитвали. Може този път да има ефект.

Джордж Карлин

captcha